Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2021

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Gotland 26,4
Gotlands län 26,4
Riket 20,3
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2010-2021

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gotland 21,3 22,1 22,7 23,3 23,9 24,5 24,7 25,1 25,3 25,6 26,1 26,4
Gotlands län 21,3 22,1 22,7 23,3 23,9 24,5 24,7 25,1 25,3 25,6 26,1 26,4
Riket 18,5 18,8 19,1 19,4 19,4 19,8 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1 20,3
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2010-2021 Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gotland 100 103 106 109 112 115 116 117 119 120 122 124
Gotlands län 100 103 106 109 112 115 116 117 119 120 122 124
Riket 100 102 104 105 105 107 107 107 108 108 109 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta