Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge Gotlands län har något lägre andel barn under 10 år, kvinnor och män 25-44 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer i åldrarna över 50 år är högre än riksgenomsnittet.

Folkmängd 2023-12-31 i Gotlands län jämfört med riket

             

Ålder

Gotlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

1 279

1 310

2,1

2,1

2,6

2,7

5-9

1 539

1 669

2,5

2,7

2,8

3,0

10-14

1 716

1 735

2,8

2,8

2,9

3,1

15-19

1 547

1 682

2,5

2,8

2,8

3,0

20-24

1 445

1 734

2,4

2,8

2,7

2,9

25-29

1 322

1 566

2,2

2,6

2,9

3,1

30-34

1 760

1 939

2,9

3,2

3,6

3,8

35-39

1 739

1 674

2,8

2,7

3,3

3,5

40-44

1 700

1 650

2,8

2,7

3,0

3,2

45-49

1 665

1 726

2,7

2,8

3,0

3,1

50-54

1 901

1 823

3,1

3,0

3,1

3,2

55-59

2 193

2 101

3,6

3,4

3,2

3,3

60-64

2 081

1 925

3,4

3,2

2,8

2,8

65-69

2 088

2 069

3,4

3,4

2,6

2,6

70-74

2 021

1 997

3,3

3,3

2,5

2,4

75-79

1 968

1 846

3,2

3,0

2,5

2,3

80-84

1 361

1 198

2,2

2,0

1,7

1,4

85-89

783

538

1,3

0,9

1,0

0,7

90-94

400

183

0,7

0,3

0,5

0,3

95-99

109

29

0,2

0,0

0,2

0,0

100-

15

3

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

30 632

30 397

50,2

49,8

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta