Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2022-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge Gotlands län har något lägre andel barn under 10 år, kvinnor och män 25-44 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer i åldrarna över 50 år är högre än riksgenomsnittet.

Folkmängd 2021-12-31 i Gotlands län jämfört med riket

             

Ålder

Gotlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

1 350

1 466

2,2

2,4

2,7

2,9

5-9

1 531

1 675

2,5

2,7

2,9

3,1

10-14

1 654

1 707

2,7

2,8

2,9

3,1

15-19

1 553

1 649

2,5

2,7

2,7

2,9

20-24

1 408

1 730

2,3

2,8

2,6

2,9

25-29

1 547

1 772

2,5

2,9

3,2

3,4

30-34

1 803

1 887

3,0

3,1

3,6

3,7

35-39

1 616

1 577

2,6

2,6

3,1

3,3

40-44

1 646

1 594

2,7

2,6

3,0

3,1

45-49

1 797

1 802

2,9

3,0

3,1

3,2

50-54

1 946

1 878

3,2

3,1

3,1

3,2

55-59

2 191

2 095

3,6

3,4

3,1

3,2

60-64

2 048

1 964

3,4

3,2

2,7

2,7

65-69

2 138

2 073

3,5

3,4

2,6

2,6

70-74

2 014

2 038

3,3

3,3

2,6

2,5

75-79

1 945

1 783

3,2

2,9

2,4

2,2

80-84

1 176

999

1,9

1,6

1,5

1,3

85-89

754

509

1,2

0,8

1,0

0,6

90-94

381

168

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

88

31

0,1

0,1

0,1

0,1

100-

17

1

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

30 603

30 398

50,2

49,8

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta