Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2020-02-20
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge Gotlands län har något lägre andel barn under 10 år, kvinnor och män 25-44 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer i åldrarna över 50 år är högre än riksgenomsnittet.

Folkmängd 2020-12-31 i Gotlands län jämfört med riket

             

Ålder

Gotlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

1 371

1 423

2,3

2,4

2,8

2,9

5-9

1 514

1 667

2,5

2,8

2,9

3,1

10-14

1 598

1 688

2,7

2,8

2,9

3,1

15-19

1 458

1 618

2,4

2,7

2,7

2,9

20-24

1 399

1 705

2,3

2,8

2,6

3,0

25-29

1 556

1 784

2,6

3,0

3,4

3,6

30-34

1 747

1 789

2,9

3,0

3,5

3,7

35-39

1 578

1 546

2,6

2,6

3,1

3,3

40-44

1 592

1 564

2,6

2,6

3,0

3,1

45-49

1 861

1 848

3,1

3,1

3,2

3,3

50-54

1 988

1 932

3,3

3,2

3,2

3,3

55-59

2 146

1 981

3,6

3,3

3,1

3,1

60-64

2 049

2 030

3,4

3,4

2,7

2,8

65-69

2 097

2 006

3,5

3,3

2,6

2,6

70-74

2 098

2 082

3,5

3,5

2,7

2,6

75-79

1 774

1 686

3,0

2,8

2,3

2,1

80-84

1 118

955

1,9

1,6

1,5

1,2

85-89

743

477

1,2

0,8

1,0

0,6

90-94

359

159

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

92

31

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

14

1

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

30 152

29 972

50,1

49,9

49,7

50,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta