Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 77, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 77 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2022

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Gotland 28 905 32 268 89,6
Gotlands län 28 905 32 268 89,6
Riket 4 579 077 5 942 479 77,1
Demografisk försörjningskvot 2012-2022

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gotland 76,8 77,9 78,9 80,6 81,9 83,4 85,4 86,1 87,3 88,9 89,6
Gotlands län 76,8 77,9 78,9 80,6 81,9 83,4 85,4 86,1 87,3 88,9 89,6
Riket 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6 77,1 77,1
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gotland 100 101 103 105 107 109 111 112 114 116 117
Gotlands län 100 101 102 102 103 104 105 106 106 116 117
Riket 100 101 102 102 103 104 105 106 106 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta