Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 77, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 77 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2021

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Gotland 28 700 32 301 88,9
Gotlands län 28 700 32 301 88,9
Riket 4 548 840 5 903 486 77,1
Demografisk försörjningskvot 2011-2021

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gotland 76,1 76,8 77,9 78,9 80,6 81,9 83,4 85,4 86,1 87,3 88,9
Gotlands län 76,1 76,8 77,9 78,9 80,6 81,9 83,4 85,4 86,1 87,3 88,9
Riket 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6 77,1
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gotland 100 101 102 104 106 108 110 112 113 115 117
Gotlands län 100 101 101 102 103 104 105 106 106 115 117
Riket 100 101 101 102 103 104 105 106 106 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta