Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2022

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Gotland 16,3
Gotlands län 16,3
Riket 18,6
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2011-2022

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gotland 15,7 15,8 15,8 16,0 16,1 16,2 16,4 16,5 16,5 16,5 16,4 16,3
Gotlands län 15,7 15,8 15,8 16,0 16,1 16,2 16,4 16,5 16,5 16,5 16,4 16,3
Riket 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9 18,9 18,8 18,8 18,6
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2011-2022. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gotland 100 101 101 102 103 104 105 106 105 105 105 104
Gotlands län 100 101 101 102 103 104 105 106 105 105 105 104
Riket 100 101 102 103 104 105 106 106 106 106 105 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta