Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2022

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Gotland 26,8
Gotlands län 26,8
Riket 20,4
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2011-2022

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gotland 22,1 22,7 23,3 23,9 24,5 24,7 25,1 25,3 25,6 26,1 26,4 26,8
Gotlands län 22,1 22,7 23,3 23,9 24,5 24,7 25,1 25,3 25,6 26,1 26,4 26,8
Riket 18,8 19,1 19,4 19,4 19,8 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1 20,3 20,4
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2011-2022 Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gotland 100 103 105 108 111 112 114 115 116 118 120 121
Gotlands län 100 103 105 108 111 112 114 115 116 118 120 121
Riket 100 102 103 103 105 105 105 106 106 107 108 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta