Nyheter

Antal anställda berörda av konkurser.

2021-03-26
Vi har utökat statistiken som rör företagskonkurser med "antal anställda berörda av företagskonkurser" som en extra tabell under "Företagskonkurser - månad" i kapitel Snabbstatistik.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta