Nyheter

Månadsstatistik i Corona-tider

2020-04-08

Vi har placerat ett urval av "Snabbstatistiken" dvs den statistik som vi uppdaterar månadsvis som block överst på respektive regions startsida för att möjliggöra snabb överblick . Det är Varsel, Företagskonkurser, Gästnätter, Flygpassagerare och Befolkningssiffror kvartalsvis. Tabellen Varsel uppdaterar vi två gånger i månaden med ackumulerad veckostatistik (diagrammet visar per månad), övriga efter respektive myndighets publiceringsplan.  

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta