Nyheter

Utökad Jämställdhetswebb

2015-05-21

Regionfakta har producerat en specialwebb om jämställdhet på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro. Vi har samlat ett urval av tillgänglig offentlig statistik samt kompletterat med kommunernas egna uppgifter. Allt paketerat och presenterat i regionfaktas tabeller och diagram som gör jämförelse mellan kommunerna möjlig. Precis som övriga regionfakta uppdateras den löpande då ny statistik finns tillgänglig, undersökningar och insamlande av kommunernas egna uppgifter sker årligen.
Här är länken till Jämställdhetswebben!

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta