Nyheter

Ensamföretagaren vanligast

2011-12-09

Statistiken över arbetsställen per storleksklass och näringsgren är uppdaterad med siffror för 2011. Arbetsställen som saknar anställda, alltså där företagaren arbetar ensam, är vanligast på såväl riksnivå som länsnivå. Lägst andel enmansföretagare har Västmanlands län med 64,6 procent. För Jämtlands län är motsvarande siffra 76,5 procent. Riksgenomsnittet är 70,3 procent.
  Riksgenomsnittet för andelen arbetsställen inom tjänstenäringar är 66,4 procent. I Västerbottens län är andelen lägst med 46,7 procent. Skåne län har högst andel arbetsställen inom tjänstesektorn av alla län, 72,9 procent.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta