Nyheter

Försörjningskvot, nytt ämne i kapitlet "Befolkning och hushåll"

2015-10-29

Nu lanserar vi ny tabell med tillhörande diagram i kapitlet "Befolkning och hushåll". Vi har valt att visa den demografiska försörjningskvoten med tidsserie från år 2006-2007. SCBs definition av försörjningskvot avser kvoten mellan befolkning 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multipicerat med 100. Idag har Sverige en kvot på 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna (20-64 år) finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Denna nivå antas öka till närmare 93 per 100 i yrkesaktiv ålder år 2060. Ju högre tal (kvot) desto tyngre är försörjningbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år  Se hur det ser ut i länen och kommunerna idag!

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta