Nyheter

Näringslivskapitlet uppdaterat!

2015-12-10

Senaste statistiken för sysselsättning, branscher, arbetsställen och  förvärvsarbete är nu uppdaterad. Även export och import har vi uppdaterat med den senaste officiella statistiken. I kapitlet "Arbete" har tabellen "Största arbetsgivare" försetts med de senaste siffrorna för 2015.

I "Senast uppdaterat" i vänsterspalten kan du snabbt se vad som är gjort de senaste dagarna.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta