Nyheter

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel

2014-01-22
Ny tabell

Antal nyregistrerade personbilar efter drivmedel är en ny tabell på regionfakta.com. För varje drivmedelsslag redovisas antal nyregistreringar i tabellen. Karta och diagram redovisar andelen personbilar med alternativa drivmedel. Tidsserie och analys täcker 2006-2013.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta