Nyheter

Primärkommunala investeringar

2012-09-13

Under 2011 gjorde Sveriges kommuner investeringar för mer är 39 miljarder kronor. Omräknat till kronor per invånare blir det i genomsnitt 4 147 kronor per invånare.
Kommunerna i Västerbottens län gjorde investeringar för i genomsnitt 5 512 kronoer per invånare och ligger därmed högst i landet.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta