Nyheter

Antalet långtidssjukskrivna ökar

2013-04-08

För tredje året i rad ökar antalet pågående långa sjukfall. Antalet sjukfall längre än 60 dagar var i genomsnitt 11 per 1000 försäkrade 2009. År 2012 är motsvarande siffra 18 per 1000 försäkrade i åldern 16-64 år.

Av dessa var antalet sjukfall längre är ett år 6,6 per 1000 försäkrade år 2012.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta