Nyheter

Medellivslängd

2016-03-22

Medelåldern i riket 2011-2015 var för kvinnor 83,7 år och för män 80,1 år jämfört 83,7 och 79,9 perioden innan. Högst medelålder når man i Kronobergslän med 84,7 för kvinnor och 81,1 för männen.

Hälften av länen i Sverige visar nu på en medelålder över 80 för männen medan kvinnornas medelålder ligger mellan 82,2-84,7 år.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta