Nyheter

Grundskolan, nytt avsnitt!!

2017-11-01

Nu presenterar vi nya statistikområden i kapitlet Utbildning. Grundskolan har fått ett helt eget avsnitt med tabeller och diagram som visar senaste statstiken från Skolverket rörande Nationella prov i svenska, svenska som andra språk och matematik för årskurs 3. Betyg årskurs 6. Betyg årskurs 9 och Gymnasiebehörighet. Utöver dessa tabeller så har vi även lagt till Gymnasieexamen. Samtliga tabeller och merparten av diagrammen/kartorna visas på kommunnivå. Alla tabeller förutom Nationella prov årskurs 3 har vi lagt upp med tidsserie och analys.   

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta