Nyheter

Internet Explorer 10 eller 11

2014-03-18
Fixa sidans utseende

Tyvärr läser inte Internet Explorer 10 och 11 koden på vår sida enligt standard. Vi arbetar för fullt för att rätta detta.
Tills vidare kan du göra två saker:

  1. Använd Firefox eller Chrome
  2. I Internet Explorer går du in under Verktyg -> Inställningar för kompatibilitetsvyn och lägger till regionfakta.com.

 

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta