Nyheter

Förvärvsarbetande och förvärvsfrekvens

2015-12-04

Kapitlet "Arbete" är uppdaterat med senaste statistiken för förvärvsarbete och förvärvsfrekvens. Andelen förvärvsarbetande år 2014 var för riket 47,8 procent jämfört med 48,4 procent året innan. Förutom respektive län och kommunwebbarna Norrbotten och Uppsala finns även statistiken för  Norrland som gör jämförelse med Stockholms län, övriga Sverige och riket.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta