Nyheter

Kommunala kostnader

2016-07-04

I kapitlet "Samhällets service" är nu hela avsnittet "Kommunala kostnader" uppdaterat. Bla Individ- och familjeomsorg, Grundskolan, Barnomsorg, Särskilt riktade insatser mfl. Tidsserie och analys visas från år 2003.  Källa är Sveriges Kommuner och Landsting/SCB

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta