Nyheter

Ökat antal besök på regionfakta!

2016-04-26

Första kvartalet 2016 ser vi en markant ökning av besökare på regionfakta jämfört med samma period föregående år. Ivänstra spalten på respektive läns startsida redovisar vi besöksstatsisiken månadsvis.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta