Nyheter

Konkurser i juli

2014-08-20

Företagskonkurserna i juli blev 522 stycken jämfört med junis 721.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta