Nyheter

Nytt i Regional ekonomi

2016-02-02

  Vi har på begäran från en av våra regioner lagt till en tabell med "Lönesumma för dag- och nattbefolkning" i kapitlet Regional ekonomi. Tabellen är kompletterad med uträknad självförsörjningskvot. Denna tabell  uppdateras samtidigt med övriga BRP tabeller och fungerar som komplement till "Lönesumma per sysselsatt" som ingår i Nationalräkenskaperna från SCB.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta