Nyheter

RAMS statistik publicerad!

2014-12-12

Kapitlen Näringsliv/sysselsatta per bransch och Arbete/andel sysselsatta/förvärvsfrekvens med flera är nu uppdaterade med senaste siffrorna från den årliga registerbaserade statistiken (RAMS). Tips... Uppsala län och Norrbottens län prenumererar även på statistik för respektive kommun. Där visas bla andel sysselsatta av befolkningen (Arbete)  och branschstruktur (Näringsliv).

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta