Nyheter

Elvärme vanligaste uppvärmningssättet

2011-11-22

Enbart elvärme, direktverkande eller vattenburen, är fortfrande det vanligaste uppvärmningssättet i landets småhus. I Stockholms län och Skåne län var andelen högst med 44 respektive 37 procent. I Kronobergs län värms endast 12 procent av småhusen upp med el. Luftvärmepumpar räknas också till kategorin elvärme.   

I endast tre län är fjärrvärme det mest använda uppvärmningssättet; Västmanlands län 28 procent, Norrbottens län och Östergötlands län 23 procent.

Endast 1 procent av alla småhus i riket använder olja som uppvärmningssätt för varmvatten och värme.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta