Nyheter

Lönesumma per sysselsatt publicerat!

2015-02-13

Riksgenomsnittet för lönesummor år 2012 var 319 000 kronor. Stockholms län och Västra Götalands län är de som ligger på topp i den tabellen. Därefter kommer länen Norrbotten, Västmanland och Östra Götaland.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta