Nyheter

BRP ökar för de flesta länen

2013-12-12

Stockholms län och Norrbottens län ligger över riksgenomsnittet när det gäller BRP per invånare och BRP per sysselsatt. Riksgenomsnittet för BRP per invånare är 368 000 kronor, för Norrbottens län 415 000 kronor.
BRP per sysselsatt inom sektorn varuproducenter är 1 345 000 kronor i Norrbottens län, vilket är högst i landet. Riksgenomsnittet ligger på 771 000 kronor per sysselsatt.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta