Nyheter

Produktion av vindkraft

2019-10-08

Nytt ämne i kapitel Energi är Vindkraft. Statistiken bygger på uppgifter från Energimyndighetens register för elcertifikat- och ursprungsgarantier. Statistiken presenteras på länsnivå med nulägestabell och tidsserie och är  illustrerad med Sverigekarta.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta