Nyheter

Medellivslängden - stora skillnader mellan kommunerna

2013-03-20

Den förväntade medellivslängden vid födelsen är nu 83,43 år för kvinnor och 79,52 år för män i riksgenomsnitt. Medellivslängden för kvinnor är högst i Hallands län och lägst i Gävleborgs län, 84,38 respektive 82,50 år.
För män är medellivslängden högst i Uppsala län, 80,57 år och lägst i Norrbottens län 78,32 år. Skillnaden mellan män och kvinnor är närmare fyra år.
  Bland kommunerna är spridningen stor. Kvinnor i Orsa kommun har lägst förväntad medellivsländ, 80,29 år till skillnad mot kvinnorna i Danderyds kommun som har högst förväntad medellivslängd; 86,05 år.
Ännu större skillnad är det mellan den förväntade medellivslängden för män. Högst ligger <Danderyds kommun med 83,18 år och lägst Ljusnarsbergs kommun med 74,18 år.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta