Nyheter

Folkmängd, 9 851 017 personer 31-12-15

2016-02-26

"Befolkning och Hushåll" har nu de senaste siffrorna avseende folkmängd, befolkningsstruktur, flyttningar, invandring och utvandring och försörjningskvot. Under året uppdaterar vi kvartalssiffror i kapitlet "Snabbstatistik". Där redovisas kommunernas folkmängd uppdelat på levande födda, döda, in- och utflyttade. Mer detaljerat vad som är uppdaterat ser du i "Senast uppdaterat" i vänster spalten på startsidan.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta