Nyheter

Ny uppdaterad tidsserie!

2015-08-25

Kapitlet Näringsliv "Övernattningar efter gästernas nationalitet" har nu uppdaterad tidsserie och index där hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och campingar ingår. Tidigare statistik visade gästnätter för hotell, stugby och vandrarhem. Mer om hur statistiken är framtagen redovisas här: http://www.scb.se/Statistik/NV/NV1701/_dokument/NV1701_DO_2014.pdf

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta