Nyheter

Nytt i kapitel Infrastruktur

2017-12-02

Vi har lagt till nytt ämne i kapitel Infrastruktur. Andel hushåll med bredband via fibernät. Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter. Källa är Post- och telestryelsen

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta