Nyheter

Arbetslöshetsstatistik!

2017-01-16

Statistiken för år 2016 är uppdaterad. Antal öppet arbetslösa i riket minskade från 194 385 år 2015 till 189 718 år 2016. Motsvarande siffror för sysselsatta i program är 176 495 personer jämfört med föregående år som hade 173 018 i program. Lägst abretslöshet av regionfaktas län har Västerbottens län med 5,1% följt av Gotland och Halland som har 5,2%.

Även statistiken för "Arbetspendling inom länet" och "Arbetspendling till övriga län" är uppdaterad med den senaste årsstatistiken från SCB. Samtliga tabeller hittar du i kapitlet "Arbete".

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta