Nyheter

Befolkningsförändringar andra kvartalet!

2016-08-18

Andra kvartalets befolkningssiffror med flyttningsnetto uppdaterat i "Snabbstatistik", diagram med jämförelse övriga län och riket. Folkmängden har ökat med 30 953 personer till 9 906 331 tom 30 juni 2016.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta