Nyheter

Ny tidsserie i arbetslöshetsstatistiken!

2018-01-17

Vi har uppdaterat samtliga tabeller om öppet arbetslösa, sysselsatta i program, ungdomsarbetslöshet och arbetslösa efter kön i kapitel "Arbete". Både nutidstabell och tidsserierna är reviderade och följer nu arbetsförmedlingens "den registerbaserade arbetskraften" jämfört tidigare "befolkningen".

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta