Nyheter

Sysselsättningsstatistik!

2016-01-26

Kapitlen Arbete och Näringsliv uppdaterade. I "Arbete" är det Öppet arbetslösa,  Sysselsatt i program och Arbetslösa totalt mfl medan kapitlet Näringsliv/sysselsatta är uppdaterad i Anställda och egna företagare, Sysselsatta i turismberoende branscher och Sysselsatta i IT-företag.

Tidsserien för Öppet arbetslösa och Sysselsatta i program visar att arbetslösheten minskar i riket medan andelen sysselsatta är oförändrad jmfr föregående år. Regionfakta redovisar andel arbetslösa per befolkning 16-64 år.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta