Nyheter

Sjukpenningtal istället för hälsotal

2012-02-10

Försäkringskassan uppdaterar inte längre måttet ohälsotal. Ohälsotalet angav antal utbetalda dagar per år med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år.
Sjukpenningtalet anger antal utbetalda dagar per år med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringsersättning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år. Rehabiliteringsersättning ingår sedan 2011 men tidsserierna som redovisas här har omsräknats så att rehabiliteringsersättning räknas in.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta