Nyheter

Antal gästnätter ökade till 60 029 060 under 2015

2016-04-06

Fördelningen av gästnätter och nationalitet var ungefär lika som tidigare år, inhemska besökare minskar något 2015 medan gäster från Europa och utomeuropeiska länder ökar totalt för riket. I tidsserien för respektive län kan man se utvecklingen. Regionfakta visar antal gästnätter per typ av anläggning, målgrupper och nationalitet, se mer i kapitlet Näringsliv-Turism.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta