Nyheter

Nätanslutna solcellsanläggningar

2018-05-02

Regionfakta presenterar nytt ämne i kapitel Energi - Nätanslutna solcellsanläggninger.
Tabellen visar länens nätanslutna solcellsanläggningar till antal, installerad effekt samt effekt per anläggning. År 2017 hade Skåne län och Västra Götalands län flest installerade anläggningar medan Norrbotten har minst till antal. Ansvarig för statistiken är SCB som frågar samtliga 170 nätföretag i Sverige.

Fler nyheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta